Hiển thị tất cả 6 kết quả

VAN GIẢM REGO 1784B (REGO REGULATOR 1784B)

6,980,000
Dùng cho ngành khí công nghiệp (cryogenic gas), tương thích các loại khí : O2, N2, AR Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1 * Có xuất hóa đơn VAT ** Có gia công đầu nối tương thích với đường ống

VAN GIẢM REGO 1784C (REGO REGULATOR 1784C)

6,980,000
Dùng cho ngành khí công nghiệp (cryogenic gas), tương thích các loại khí : O2, N2, AR Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1 * Có xuất hóa đơn VAT ** Có gia công đầu nối tương thích với đường ống

VAN GIẢM REGO 1784D (REGO REGULATOR 1784D)

6,980,000
Dùng cho ngành khí công nghiệp (cryogenic gas), tương thích các loại khí : O2, N2, AR Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1 * Có xuất hóa đơn VAT ** Có gia công đầu nối tương thích với đường ống

VAN GIẢM REGO 1788B (REGO REGULATOR 1788B)

8,180,000
Dùng cho ngành khí công nghiệp (cryogenic gas), tương thích các loại khí : O2, N2, AR Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1 * Có xuất hóa đơn VAT ** Có gia công đầu nối tương thích với đường ống

VAN GIẢM REGO 1788C (REGO REGULATOR 1788C)

8,180,000
Dùng cho ngành khí công nghiệp (cryogenic gas), tương thích các loại khí : O2, N2, AR Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1 * Có xuất hóa đơn VAT ** Có gia công đầu nối tương thích với đường ống

VAN GIẢM REGO 1788D (REGO REGULATOR 1788D)

8,180,000
Dùng cho ngành khí công nghiệp (cryogenic gas), tương thích các loại khí : O2, N2, AR Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1 * Có xuất hóa đơn VAT ** Có gia công đầu nối tương thích với đường ống